Kjære elever, kolleger og venner

Etter mer enn 55 års arbeid med hunder og hundeeiere, må jeg nå, i en alder av 73 år, ta farvel med hundeskoledriften. I fremtiden blir jeg å finne i Trysils flotte natur sammen med mine egne hunder, fiskestang og primus, eller bak rattet i traktor og ATV hjemme på tunet.

Jeg vil takke alle de tusenvis av hundeeiere som gjennom denne fantastiske tiden har beriket min tilværelse ved å legge sine hunders velvære og arbeidstrening i mine hender. Jeg vil også takke den betydelige prosentandelen av Norske hundeeiere som har kjøpt og lest mine bøker opp igjennom årene.

De siste årene har mine flotte medarbeidere besørget undervisningen ved Nordenstam Hundeskole, og min egen aktivitet har begrenset seg til forelesninger og kvalitetskontroll. Men selv oppgaven med å holde driften under oppsyn blir fort slitsom for en velvoksen mann. Derfor ble jeg dessverre nødt til å ta en tung beslutning om å nedlegge driften av Nordenstam Hundeskole fra 1. januar 2015.

Les mer …


Tekst og bilder: John W Henriksen, Skien Hundeskole

Noen har utrolig nok valgt å bygge hele sin karriere i hundefaget på å kritisere og fordømme andre fagfolk, i stedet for å fremme sine egne metoder og teorier. Jeg synes det er betimelig at de får litt av sin egen medisin. Ikke la deg bløffe av titler og store ord!

Les mer …

LEDERSKAP HANDLER OM RESPEKT – BEGGE VEIER
De nyankommede akademikernes inntreden i hundesaken, og deres kritikk av lederskap i hundeholdet, skaper frustrasjon også i de etablerte hundemiljøer. Utfallene mot lederskap forteller meg at disse ”nye” mangler både kunnskap og kultur. Det er ikke rart. For disse ”nye” og unge svermere, har nemlig aldri deltatt i utviklingen av den Norske Hundekultur.

Les mer …

Geir R. NordenstamLæring er underlagt en rekke klare lover og betingelser. Skal du kunne dressere en hund, må du kjenne til både de teoretiske lovene, innlæringsmetoder, og hunden som sosialt vesen. Fordi læring, med nøyaktig tids plassert stimulans, er den enkleste fremgangsmåten vi mennesker kan bruke for å lære hunden: Regler, grenser, trygghet og den nødvendige autoritet, som gir oss full kontroll over den harmoniske hund. Den dyktige og skolerte hundeeier kan som nevnt bruke visse elementer fra hundespråket, men det krever både erfaring og et levende kroppsspråk og engasjement.

Les mer …