Dersom du har gitt hunden din god valpeoppdragelse fra 8 mnd og framover, vil det høre til sjeldenhetene at du må straffe den.

Så også med mennesker. Lærer man grensene, og har man lært å akseptere lovreglene, unngår man fengsel og straff. Respekterer du stopp foran rødt lys skaper du ingen problemer. Respekterer du imidlertid ikke rødt lys eller full stopp-skiltet, kan du regne med bøter.

På tross av riktig oppdragelse av valpen og et harmonisk, trygt og ubestridt lederskapsforhold, kan det hende at unghunden ikke bøyer unna, og må ha irettesettelse. Men i et slikt forhold er det tilstrekkelig med et NEI og et nyp i øret.

Dersom du føler at det skal mer lut til, er du sannsynligvis på kollisjonskurs med hunden din i flere sammenheng, og bør bygge opp et lederskaps-og tillitsforhold for å oppnå respekt. Det får du til ved alltid å sørge for at det du sier skal gjøres, med andre ord konsekvens. Det betyr at du aldri må gi hunden en beskjed eller kommando du i øyeblikket ikke har muligheten til å følge opp.

Men det betyr også at hunden må kjenne betydningen av de kommandoene du gir den, og at den har blitt gitt muligheten til å lære. Videre at hunden kjenner deg som en den er trygg sammen med og som den stoler på.

Det er bemerkelsesverdig hvor god tillit man kan bygge opp mellom seg og hunden ved en skogstur over noen dager. Bare du og hunden med fiskestang og telt. I ukjente miljøer skapes en binding som du ikke vil kunne oppnå i områder hvor hunden er kjent fra tidligere. Her er det ingen andre forstyrrelser en den naturlige fauna. Her er det du som bestemmer retning og vei. Her er det du som bestemmer om hunden skal sove i, eller utenfor teltet. Eller begge deler. Her er det du som målbevisst bygger bålplassen og tilbereder mat. Her er det du som hele tiden avgjør om hunden skal gå i bånd eller slippes fri, eller litt av begge delene osv. Og hunden følger "helten sin" med øynene. Den vurderer og lagrer opplysninger om den tryggheten og selvsikkerheten du omgir deg, og som du gir den. Oppfører du deg selvsikkert og naturlig vil en slik ukestur skape et helt nytt utgangspunkt for et nytt dressurkurs, som på sin side vil forsterke respekt og tillit.

En forutsetning for at straff skal bli riktig forstått er at den som mottar straffen har et respektfullt og trygt forhold, fylt av tillit, til den som korrigerer.